Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupungin museopalvelut
PL 487, 33101 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Outi Penninkangas, tutkija, Mediamuseo Rupriikki
PL 487, 33101 Tampere
puh. 050 341 3262, outi.penninkangas(a)tampere.fi

3. Rekisterin nimi

Solmu-palvelun (www.museosolmu.fi) käyttäjä- ja palauterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Solmu-palvelun toiminnan turvaaminen ja keskustelun helpottaminen sekä mahdollisuus pitää yhteyttä käyttäjiin tai pyytää lisätietoja sivustolla jaetusta materiaalista.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteriin tallennetaan rekisteröitymisen yhteydessä seuraavia rekisteröityjä koskevia tietoja: nimi, käyttäjätunnus, salasana, sähköpostiosoite, puhelinnumero, julkiset vapaaehtoiset käyttäjän antamat tiedot itsestään sekä rekisteröidyn sivuille lataama materiaali. Palautetta antaessa tallennettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot ja palautteen sisältö. Palautetta voi antaa myös anonyymisti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä hänen rekisteröityessään, antaessaan palautetta ja käyttäessään palvelua.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tampereen kaupungin museopalvelut ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Museopalvelut voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkko ja palvelimet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Käyttöoikeudet rekisteriin ovat niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Selaajaoikeuksia myönnetään muille viranomaisille. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Palautteen yhteydessä kerättyjä rekisteritietoja ja niihin liittyviä palautteita säilytetään kunnes asia on käsitelty ja rekisteritiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän kannalta tarpeellisia.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan henkilötiedon korjaamista. Rekisteröitynyt voi itse korjata käyttäjätietojaan palvelun sivustolla tai esittää korjauspyynnön rekisterinpitäjälle. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä tai luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkinatutkimusta tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.